تماشای ویدیو

افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت ننگرهار