جزیات آموزش

در مورد آموزش بشتر بخوانید

مژده برای خانم های باسلیقه و هدفمند!


مژده برای خانم های باسلیقه و هدفمند!

مژده برای خانم های باسلیقه و هدفمند. اگر میخواهید خودکفا باشید. پیشنهاد ماه برای شما شغل پرعاید آرایشگری است. دور جدید صنف آموزش آرایشگری عمومی چهار ماهه به تاریخ 7 حمل 1400 دایر میگردد. پس ازآموزش های حرفوی و مسلکی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مستفید شده و به کمترین وقت و کمترین هزینه به هدف خویش برسید. برای ثبت نام : چهار قطعه عکس و کاپی تذکره یا کاپی پاسپورت نیاز است. شماره های تماس: 0745424374 - 0702073813 - 0799437054 برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید. آدرس: کارته چهار، جوار حوزه سوم پولیس، مقابل رستورات کابل دربار و پوشاک استانبول، اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان. برای معلومات در مورد سایر بخش ها صفحه مارا لایک کنید. #آرایشگری #آموزش #حرفوی #مسلکی #زیبای #آرایشگاه #آرایش #پیشه_وران