جزیات آموزش

در مورد آموزش بشتر بخوانید

مژده به علاقه مندان ترمیم و پروگرام موبایل


مژده به علاقه مندان ترمیم و پروگرام موبایل

مژده به علاقه مندان ترمیم و پروگرام موبایل ..... دوره های جدید آموزش ترمیم و پروگرام موبایل 7-حمل-1400 آغاز میگردد. با ارائه دیپلوم دولتی وزارت کار و امور اجتماعی . یگانه مرجع معتبر در زمینه ارئه اسناد فنی، حرفوی و پیشه وری در افغانستان. ترمیم و پروگرام موبایل مکمل 4 ماه بطور عملی و نظری. صنف نو شروع تایم صبح ساعت 9 الی 12 قبل از ظهر. ثبت نام جریان دارد. شماره های تماس: 0799437054 - 0702073813 - 0745424374 آدرس: کارته چهار، جوار حوزه سوم پولیس، مقابل پوشاک استانبول، اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان. برای ثبت نام: چهار قطعه عکس ، کاپی تذکره لازم است. برای در یافت سایر موضوعات صفحه ما را لایک نماید. #ترمیم #موبایل #پروگرام #آموزش #حرفوی #مسلکی