جزیات آموزش

در مورد آموزش بشتر بخوانید

مژده برای آقایان هدفمند!


مژده برای آقایان هدفمند!

مژده برای آقایان هدفمند. آیا دنبال کار هستید! پیشنهاد ماه برای شما شغل پرعاید پیرایش مردانه است. در مدت 3 ماه با فیس کم و سرمایه کم صاحب کسب و کار شوید. دوره جدید صنف آموزش آرایش و پیرایش مردانه به تاریخ 7 حمل 1400 آغاز میگردد. با ارائه دیپلوم دولتی وزارت کار و امور اجتماعی . استادان با تجربه. اسناد معتبر. دروس عملی پس از آموزش های حرفوی و مسلکی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مستفید شده و به کمترین وقت و کمترین هزینه به هدف خویش برسید. برای ثبت نام : چهار قطعه عکس و کاپی تذکره لازم است. شماره تماس: 0702073813 -0745424374-0799437054 آدرس: کارته چهار، جوار حوزه سوم پولیس و موتر فروشی، مقابل پوشاک استانبول، اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان. موضوعات این دوره: 1. اصلاح موی. 2. انواع خط ریش. 3. اصلاح صورت. 4. فیشل داماد. 5.گریم داماد. 6.رنگ و هایلایت مو 7. پاک سازی صورت 8. اسکرپ 9. نخ صورت و خط ابرو 10. تونی موی و غیره ثبت نام جریان دارد. برای معلومات در مورد سایر بخش ها صفحه مارا لایک کنید. #آموزش #فنی #حرفوی #مسلکی #پیرایش #آرایش #سلمانی #مردانه