جزیات تیم ما

در مورد تیم ما بشتر بخوانید

محترم عبدالودود فیض زاده


محترم عبدالودود فیض زاده

عضو هیئت مدیره و رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات