عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت وی آی پی


این کتگوری از اعضا اتاق دارنده کارت عضویت مخصوص یا (VIP) است که سالانه فیس آن 50000 افغانی میباشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی) ، کتگوری دوم، (عضویت نقره یی) ، کتگوری سوم (عضویت طلایی) ، کتگوری چهارم (عضویت پلاتینیوم) ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش میشود: 1. حق اشتراک در جلسات با رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان. 2. سازماندهی جلسات و ملاقات های خاص این کتگوری از اعضا اتاق با اعضای کابینه ، روسای مستقل ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت رفع مشکلات شان. 3. فراهم نمودن زمینه ملاقات های خاص این کتگوری از اعضا در محدوده امکانات و صلاحبت های اتاق به مقامات بلند پایه جامعه جهانی و دونر ها. 4. حق اشتراک در سفرهای مهم اقتصادی با رئیس جمهور و معاونین آن بخارج کشور در محدوده امکانات و صلاحیت های اتاق. 5. سال یکمرتبه مصاحبه اختصاصی با اعضای این کتگوری و نشر آن در مجله پیشه ور به ترتیب تاریخ اخذ عضویت شان در اتاق 6. نشر لوگوی یکی از کمپنی های این کتگوری از اعضای اتاق در وسط مجله پیشه ور بصورت متواتر الی ختم عضویت شان 7. نشر متداوم لوگوی یکی از کمپنی های این کتگوری از اعضای اتاق یک صحفه اختصاصی در ویبسایت اتاق الی ختم میعاد عضویت شان. 8. ریزرف نمودن جایگاه مناسب برای این کتگوری از اعضا در کنفرانس ها، سیمینارها و سایر پروگرامهای که از طرف اتاق برگزار میگردد. 9. صدور کارت عضویت مخصوص یا VIP به این گروه از اعضای اتاق. برای دریافت فورم عضویت اینجا کلیک نمایید

Download File