عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

چگونه عضویت کسب کنیم


شما میتوانید از راه های ذیا عضویت اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان را کسب نمایید: 1: فایل ذیل را داونلود نموده خانه پری نمایید و به ایمیل آدرس ذیل بفرستید: acsc.org1398@gmail.com. کارمندان بخش راجستر ما بعد از دریافت فورم شما با شما تماس ګرفته و مراحل بعدی را با شما در جریان خواهند گزاشت. نمبر تماس : 0202504492 2: شما میتوانید به آدرس فزیکی اتاق پیشه وران و دکانداران جوار حوزه سوم امنیتی کابل افغانستان و یا در اتاق های ولایتی تشریف آورده و عضویت را کسب نمایید.

Download File