عضویت

انواع عضویت در اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان

عضویت عادی


( عضویت عادی): این کتگوری از اعضای اتاق دارنده کارت عضویت عادی است که سالانه فیس آن 600 افغانی میباشد خدمات آتی برای شان ارائه می شود: 1. حق اشتراک و رای دهی این گروه از اعضا در مجمع عمومی اتاق پیشه وران و دکانداران ولایتی 2. ملاقات این گروه از اعضا با هئیت مدیره و کمیته اجرائیه اتاق جهت بررسی مشکلات و نیازهای شان. 3. برگزاری مجالس تجارتی و اجتماعی برای این گروه از اعضا جهت حل مشکلات شان. 4. صدور کارت عضویت عادی به این گروه از اعضای اتاق. 5. برگذاری کورس های آموزشی ارتقا مهارت های حرفوی و رهنمایی آنها به امور بیشتر اتاق . 6. در صورتیکه اعضا تقاضای کارت pvc را داشته باشند با پرداخت 100 افغانی مصرف آن برایشان کارت pvc کتگوری عادی توزیع میگردد.

Download File