رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • سهم گیری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در چهارمین نشست کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز.

  سهم گیری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در چهارمین نشست کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز. ................................................................. جلسه کمیسیون ملی برکزاری جشن نوروز با اشتراک محترم سلحشور آمر توصعه اقتصادی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در وزارت اطلاعات و فرهنگ مورخ 19/12/1399 برگزار گردید. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در چهارمین نشست کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز گفت: از آغازین نوروز قرن جدید به عنوان جشن بزرگ ملی تجلیل می‌شود. دراین نشست اعضای کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز که از نهادهای مختلف نمایندگی می‌کنند، دربارۀ نهایی شدن برنامه‌های مربوط به نهادهای شان معلومات دادند و پیرامون نظریات و پیشنهادهای مطرح شده بحث کردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دراین نشست تأکید کرد: تمام ادارات ذیربط مکلف اند که جلسات کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز را جدی بگیرند و مسوولیت‌های شان را دراین راستا انجام دهند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 20/12/1399

 • ملاقات کاری محترم نور الحق عمری ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با محترم میرویس احمدی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران بلخ !

  ملاقات کاری محترم نور الحق عمری ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با محترم میرویس احمدی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران بلخ ! ................................ بتاریخ 20/12/1399 محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با رئیس اتاق ولایت بلخ که جهت تبریکی و اشتراک در جلسه هیئت مدیره به کابل تشریف آورده بودند در مقر اتاق دیدار نمودند. در این دیدار گزارش فعالیت های اتاق ولایت بلخ در حضور هیئت مدیره ارائه گردیده و در ادامه با تقدیم تحایف و تبریکی با جمع از اعضای هیئت مدیره برای محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل از زحمات شان قدردانی بعمل آوردند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 20/12/1399

 • جلسه هماهنگی روسای اصناف شهر کابل!

  جلسه هماهنگی روسای اصناف شهر کابل! به تاریخ 19/12/1399 جلسه هماهنگی اصناف شهر کابل با حضور محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل، کارمندان و روسای اصناف شهر کابل در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دایر گردید. بعد از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران کابل از تشریف آوری روسای تشکری نموده جلسه را آغاز نمودند. در بخش اول ایشان معلومات مکمل و مفصل در مورد طرزالعمل انتخابات ارائه نموده و خاطر نشان ساختند برای راهنمای بیشتر بطور جداگانه طبق پلان با یکایک روسا دیدار خواهد داشتند. در بخش دوم به تمام روسای اصناف کابل ابلاغ گردید تا مطابق به هدایت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت محترم صنعت و تجارت و هدایت مقام محترم اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در زمینه تجلیل شایسته از نو روز و افتتاح بند کمال خان به فعالیت و مسئولیت های سپرده شده توجه جدی نمایند. در بخش سوم روی مشکلات و چالشهای پیشه وران، روسای اصناف صحبت نموده و از طرف رهبری اتاق پیشه وران افغانستان و ریاست اتاق کابل وعده سپرده شد همچون گذشته به حل مشکلات پیشه وران و دکانداران توجه جدی صورت خواهد گرفت. همچنان در رابطه به توقف امر فعالیت در مندوی شهر کابل توسط یکی از روسای فعال در مندوی اعتراض صورت گرفت و با ارائه معلومات در مورد پیگیری آن در کمیته پرایسک و پاین آمدن پرداخت نقدی آن توسط رئیس اتاق کابل قناعت داده شد. به ادامه آن محترم صادق میر رئیس خوراکه فروشان عمده پیشنهاد گردید تا جهت هماهنگی میان حوزه های امنیتی و روسای اصناف، تمام روسا در حوزه های مربوطه رسماً معرفی گردند. محترم اسدالله کریم رئیس کابل مارکیت در رابطه اعمال مالیه گزاف بالای دکانداران پیشنهادات خود را ارایه و توسط رئیس اتاق کابل معلومات ارائه گردید. در ختم روسای محترم با توافق آرا پیشنهاد نمودند تا شکل و دیزاین کارت های شان با سایرین متفاوت باشد. یاداشت های لازم توسط کارمندان اتاق کابل گرفته شد تا در مورد تصمیم اتخاذ گردد. این جلسه با صحبت های آزاد، تبادل نظریات و دعای خیر خاتمه یافت. ریاست تشکیلات و فرهنگی مورخ 19/12/1399

 • جلسه هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دایر گردید

  جلسه هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دایر گردید. ............................................... بتاریخ ۲۰ حوت ۱۳۹۹ جلسه هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تحت ریاست محترم نورالحق عمری ریس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان دایر گردید . در آغاز محترم عمری در رابطه به اجراات و فعالیت های اتاق در میان مدت دو جلسه هیئت مدیره به اعضای هیئت مدیره اتاق گزارش داد ، سپس در مورد اجندای جلسه که شامل: ۱-بحث در رابطه به انتخابات و تصویب اعضای کمیسیون پیشبرد امور انتخابات اتاق پیشه وران د و دکانداران افغانستان. ۲- طرح تشکیل و بودجه سال ۱۴۰۰ اتاق . ۳- گزارش مالی سال ۱۳۹۹ اتاق و طرح نورم معاشات کارکنان اتاق ۴- موضوع سفر هیئت به ولایات لغمان، ننگرهار و کنرها. ۵- بحث آزاد . میباشد ابراز نظر صورت گرفت و تصویب شد . اول : در مورد انتخابات و کمیسیون بحث همه جانبه صورت گرفته و فیصله شد که ترکیب کمیسیون از پنج نفر به هفت نفر ازدیاد یابد . انتخابات در ربع اول سال ۱۴۰۰ راه اندازی گردد جزئیات در مصوبه ابلاغ میشود . دوم : طرح تشکیلات و بودجه اتاق برای سال ۱۴۰۰ بعد تصحیحات لازم در جلسه بعدی ارائه گردد. سوم : گزارش مالی در بعد از توضیحات بیشتر در جلسه آینده گزارش داده شود . چهارم : هیئت به ترکیب چهار نفر از مسوولین اتاق غرض بازدید از امور اتاقهای ولایات ننگرهار، لغمان و کنرها توظیف گردید. پنجم : دو مورد از عدم رسیدگی اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت ننگرهار مورد بحث قرار گرفت که در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید. شرح بیشتر در مصوبه مربوط به دسترس اتاقها قرار خواهد گرفت. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • تاثیرات مالیه بالای جریان اقتصادی کشورها

  تاثیرات مالیه بالای جریان اقتصادی کشورها! ...................................... پیش از آنکه بر چگونگی مالیه بالای جریان سکتور خصوصی نظر بندازم لازم است که مالیه و انواع آنرا یک مرورکوتا داشته باشیم. تاریخ اخذ مالیه بر میگردد به ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد٬ در یونان قدیم که به شکل ابتدای آن وجود داشت آغاز شد٬ اگرچه در مورد قدامت اخذ مالیه از تولیدات و محصولات نظریه های متفاوت وجود داشت، آهسته آهسته شکل پیچیده امروزه خود را اختیار نمود است و یکی از اثر گذار ترین عوامل بالای سکتور خصوصی است. نظام های موجود بیشتر آنرا بخاطر اجرای فعالیت ها و اهداف خود برموضوعات هم چون سیاست، جنگ، حفظ قلمرو و حتا بخاطر سلطه جویی حفظ حاکمیت و خوش گذرانی اعمال٬ وضع و اخذ می نمود. در کشور عزیز مان افغانستان اولین بار در سال ۱۱۲۵ عهد احمد شاه بابا که بنام دیوان بیگی سابق تاسیس شده وظیفه وزارت مالیه فعلی را انجام میداد. شکل ابتدایی آن مالیه جنسی (یک کشاورز مالیه خود را از محصولات و فراورد های زارعتی خود پرادخت می نمود. چون این نوع پرداخت مالیه مشکلات خود را هم چون نبود یک معیار و سنجش درست، فاسد شدن محصولات و مشکل انتقال آن را داشت در زمان حکومت امیر شیر علی خان مالیه از یک شکل تعاملی، عننعوی به یک مکلفیت اجباری تبدیل شد. همان طوریکه گفته شد تعارف و مفهوم مالیه از دید هر دانشمند نظر به جغرافیا، شرایط اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاست های دولت تعاریف متفاوت ارایه گردیده است، به گونه مثال ارسطو فیلسوف معروف یونان مالیه را یک فدا کاری دانسته که افراد انرا به منظور تحقق یافتن وظایف و فعالیت های دولت پرداخت مینمایند. چون دولت به حیث عالی ترین مقام سازمان دهنده٬ انجام دهنده یک سلسله وظایف (دفاعی، امنیتی، تامین حقوق و عدالت) تعلمی را برای جامعه عهده دار است در غیر آن دولت قادر به انجام وظایف خود نمیباشد. بر طبق تیوری بیمه٬ که به روتک (Roteck) و هابس (Hobs) نسبت داده میشود مالیه عبارت از یک سهمیه ویا پرداخت است که برای حمایت دارائی های افراد صورت میگیرد به این معنی که دولت دارائی های افراد را از خطرات تعرض حمایت نموده و در مقابل این خدمت خود یک مبلغ را بنام مالیه اخذ مینماید، بنآ هر دولت نظر به شرایط اقتصادی، جغرافیایی، امنیتی، سطح در امد اتباع کشور٬ سیاست های داخلی، منطقوی و خارجی خود در یک چارچوب متفاوت از کشور های دیگر دریافت می نماید. بنآ سیستم و مقدار مالیه هر کشور متفاوت بوده و نمیتوان به عین سیستم و مقدار مشابه از کشور دیگر بالای اتباع کشور دیگر وضع کرد، ورنه نه تنها که دولت ها را به اهداف شان نزدیک نه ساخته بلکه باعت ایجاد حساسیت های عموم میگردد. به گونه مثال نظام اقتصاد بازار که بیشترین عواید دولت را مالیات تشکیل میدهد و این مالیات بالای مقدار قیمت اثر گذار است نمیتواند مالیه گزاف را وضع نمود چون در مقدار عرضه و تقاضا و تعین قیمت تاثیر گذار است. اما بر خلاف نظام اقتصاد بازار در نظام اقتصادی پلان گذاری مرکزی مالیات بر قیمت ها هیچ گونه تاثیری ندارد و به همین گونه در نظام اقتصادی مداخلوی (مختلط) و هم بازار ازاد که در ان ملکیت شخصی و تشبثات شخصی قانونا رسمیت دارند که در ان دولت هم به حیث مالک، متشبث و هم به حیث کنترول کننده در فعالیت اقتصادی حضور فعال دارد. بنآ اندازه، نوعیت، سیستم و مقدار مالیه نظام اقتصاد بازار بالای جریان فعالیت های اقتصادی کشور تاثیرات مثبت و منفی خود را دارا میباشد، به گونه مثال مالیات بلند بالای صادرات مواد خام باعث طی نمودن مراحل تولید در داخل کشور شده زمینه اشتغال زایی و استفاده بیشتر از مواد طبیعی کشور میگردد، در پهلوی آن مالیات پایین بر تولیدات کار تمام نه تنها که مراحل تولید در داخل کشور صورت گرفته بلکه رقابت را در خارج کشور موفق ساخته و مبالغ زیاد را داخل چرخه اقتصادی کشور میسازد بل لمقابل با بلند ساختن مالیه در قسمت واردات کالا های کار تمام نه تنها که سکتور خصوصی را تقویت مینماید بلکه از رقابت های قاتلانه کشور های بزرگ صنعتی جلوگیری مینماید و هم چنان نا گفته نماند با پایین اوردن مالیه بر مواد خام باعث پروسس و تولید در داخل کشور شده کمبود مواد خام را در کشور مرفوع میسازد. ناگفته نباید گذاشت که در بعضی کشور ها رقم درشت درآمد شانرا عواید از بخش گمرکات تشکیل میدهد که باید سهولت ها برای صادرات مهیا شود٬ مشکلات و موانع مانند اخاذی های غیر قانونی، بروکراسی، فساد اداری، وضع مالیات بدون تحقیق و مطالعه، مشکلات ترانسپورتی و ساخت بنادر مجهز با تمام معیارات بین المللی تا بار دیگر شاهد حادثه دلخراش اخیر بندر اسلام قلعه هرات نباشیم که بیشتر از ۱۰۰۰ لاری کالا های تجار کشور حریق شد. به همین شکل وضع مالیات و پالیسی های دولت چی بالای فعالیت های انتفاعی (به منظور کسب مفاد) و چه غیر انتفاعی (بدون در نظر داشت کسب مفاد) در داخل کشور باشد، چه عرضه کننده باشد و چه تقاضا کننده باز هم تاثیرات مثبت و منفی خود را بالای واحد های اقتصاد دارد به گونه مثال با بلند رفتن مالیه بر تولیدات مانند تولید جوس میوه ویا خدماتی مانند خدمات بانکی ویا تحصیلی، باعث کاهش تولید آب میوه میشود، کاهش در تولید و عرضه رخ داد و در نتیجه تولید کننده عرضه خود را کم کرده به همان اندازه تعداد افراد مشغول کار را کمتر میسازد که خود باعث بیکاری میشود با زیاد شدن افراد بیکار ماشین الات هم بیکار میشوند مانند صد ها کار خانه غیر فعال و صد ها فرد که مستحق که بیکار شده اند، خود نتنها یک مشکل بزرگ اقتصادی است بلکه مشکل روحی، صحی، امنیتی، سیاسی، مهاجرت های قانونی و غیر قانونی صد ها جوان کشور به خارج میباشد و هم چنان باعث کاهش محصولات زراعتی و در دراز مدت باعث پایین آمدن عواید دولت هم میشود. ناگفته نباید گذاشت که دولت هم برای اجرای وظایف خود همانا ارایه خدمات امنیتی، صحی، تحصیلی و صد ها خدمات دیگری که هرگز افراد جامعه قادر به انجام انها نیستند، مانند ساخت زیربنا ها، روبنا، دفاع از استقلال کشور، مکتب و بند برق نیاز مند به عواید است٬ چون در نظام های مردم سالار دولت ها مکلف به ارایه خدمات اجتماعی و عمومی هستند در غیر ان صورت مردم از دولت فاصله گرفته باعث فروپاشی دولت ها میشود که خود بحران زا است. بنآ همیشه دولت ها باید این موارد را مدنظر گیرند مانند اصل کفایت و اعتدال، اصل اقتصادیت تحصیل عواید و قانونیت آن، انتخاب درست منابع عواید، اصل موثریت مجدد عواید، اصل استطاعت مالیاتی و اصل اخلاقی مالیاتی را مدنظر گرفت. امید در تعین مقدار مالیه و سیستم مالیات دقت و مطالعه دقیق از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مرتبط به نظام مالی کشور صورت گیرد. چون پرداخت مالیه یکی از مهترین اصل های یک دولت میباشد. که هر فرد مکلف است. تا برای پایه داری نظام و امنیت فعالیت خود آنرا به موقع پرداخت نماید تا دولت قادر به ارايه خدمات برای جامعه خود گردد. (مقتصد عبدالتواب سلحشور)

 • بمناسبت افتتاح بند کمال خان

  مورخ 25-حوت-1399 نمائی از نصب بلبورد ها به مناسبت افتتاح بند کمال خان و جشن ملی نوروز 1400 بطور داوطلبانه توسط روسا اصناف اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و اتاق پیشه وران و دکانداران شهر کابل. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • گزارش مختصر از فعالیت های اتحادیه صنف علافان شهر کابل

  گزارش مختصر از فعالیت های اتحادیه صنف علافان شهر کابل. علافان یکی از صنف های پیشه وری بوده که از ایام قدیم به این طرف منحیت منبع کسب و کار در افغانستان توسط کسبه کاران به اختیار گرفته میشد و افراد مصروف در این بخش بطور عام به خرید اموال از یک منطقه و فروش آن به منطقه دیگر میپرداختند. رفته رفته با تغییر روش و شکل فعالیت های اقتصادی این صنف نیز با تغیرات مثبت جایگاه مشخصی را در بازار افغانستان بخود اختیار نمود و روزانه در حدود 300 تن آرد و 50 تن برنج که از کشور های قزاقستان، ازبکستان و پاکستان توسط شرکت های تنها در بازارهای کابل توسط علافان به فروش میرسد. امروزه فعالیت علافان در اکثریت ولایات افغانستان داخل چوکات اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان بطور منظم و مشخص شده میباشد. این صنف مانند سایر ولایات افغانستان در تشکیلات یک اتحادیه صنفی با عضویت صدها تن علاف مصروف ارائه خدمات هماهنگی، آگاهی دهی، دفاع از حقوق و پل ارتباطی میان علافان و دولت از طریق اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان میباشد که رهبری این اتحادیه را محترم علی داد حیدری بعد از انتخابات به نمایندگی از این قشر در شهر کابل بر عده دارد. محترم علی داد حیدری با بیان تبریکی به مناسبت تقرر محترم نور الحق عمری و محترم صدیق الله قریشی هریک منحیث ریئس اتاق پیشه وران دکانداران افغانستان و اتاق کابل در صحبت هایشان با بخش خبری اتاق پیشه وران در رابطه به فعالیت های این اتحادیه افزودند تنها در زمان قرنطین با هماهنگی کمیسیون کوید 19 از فراگیر شدن این مصیبت، افزایش قیمت ها، ایجاد نظم و کنترول بازار فعالیت های زیادی داشته اند. یکی از نمونه های فعالیت این اتحادیه اشتراک شان در تیم مشترک کاری در ایام قرنطین کرونا بخاطر کنترول نرخ آرد و مواد غذایی، رهنمای های بهداشتی برای اصناف. جلوگیری از فعالیت های غیر ضروری و باز نگهداشتن فروشگاه های مواد اولیه برای رفع نیاز های ضروری شهروندان در دوره قرنطین با ارگان های مختلف دولتی نظر به هدایت اتاق پیشه واران و دوکانداران افغانستان میباشد. فعالیت دیگر این صنف ادامه همکاری و اشتراک در تیم های کنترولی شاروالی کابل جهت رسیدگی به وزن، قیمت و استندرد مواد خوراکی در شهر کابل مانند آرد، برنج و غیره بطور مشترک میباشد و از فروشندگان که این موارد را بطور دقیق مراعات نموده بودند از طرف رهبری این اتحادیه با توزیع لوح تقدیر سپاسگزاری صورت گرفته است. همچنان در جلسه شورای رهبری اتحادیه علافان شهر کابل از تمام همکاران و اعضای این اتحادیه بابت ارائه خدمات در ایام قرنطین و کرونا تقدیر بعمل آمد. فعالیت های این اتحادیه همواره جهت ایجاد نظم و کنترول در تمام نواحی شهر کابل ادامه داشته و برای بهبود ارائه خدمات از طریق علافان به شهروندان و همچنان بهتر شدن خدمات دولت به فعالین در این صنف میکوشد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مورخ 25/12/1399

 • افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت لغمان

  افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت لغمان! 28 حوت 1399 اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت لغمان با اشتراک محترم نور الحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان، عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و فرهنگی، ابراهیم عدیل عضو هیئت مدیره اتاق، حاجی عزیزالرحمن عرب رئیس اتاق ولایت ننگرهار، مسئولین اتاق پیشه وران و دکانداران لغمان، مسئولین دولتی، سکتور خصوصی، مهمانان، پیشه وارن و دکانداران طی محفلی با شکو و قطع نوار افتتاح گردید. این محفل بعد از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید و خوش آمد گوی آغاز گردید. در نخست اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت لغمان با قطع نوار توسط هیئت با صلاحیت اتاق افغانستان و مسئولین رسماً افتتاح گردید. بعد از طی مراسم افتتاحیه محترم حاجی عبدالولی سرپرست اتاق ولایت لغمان گزارش کاری اتاق را به حاضرین ارائه نموده و اعضای این اتاق مشکلات و نظریات خویش را جهت بهبود فعالیت شان در سطح ولایت ابراز داشتند. در ادامه محفل محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با اشاره به تاریخچه فعالیت این اتاق از سال 1366 و هداف ایجاد ان الی فعالیت های انجام شده تا کنون مفصلاً صحبت و به حاضرین آگاهی دادند. در ادامه صحبت هایشان افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت لغمان را برای کسبه کاران این ولایت تبریک گفته و در جهت بلند رفتن سطح اتوریته این اتاق در این ولایت وعده همکاری همه جانبه سپردند. همچنان حاجی عزیزالرحمن عرب رئیس اتاق ولایت ننگرهار بعد از ابراز تشکری از اتاق افغانستان جهت معافیت مالیات سه ماه اول سال 1399 (دوره قرنطین) به نوبه خود این اقدام را یک قدم نیک دانسته و برای مسولین آن تبریک گفتند. بعد از صحبت های همه جانبه در فضای آزاد هیئت با صلاحیت اتاق افغانستان با اتفاق نظر اشتراک کنندگان محترم حاجی عبدالولی را رئیس اتاق و محترم حاجی احمد ولی را معاون این اتاق الی برگزاری انتخابات در سطح ولایت انتخاب نمودند. محفل با دعای خیر و صلح خاتمه یافت. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی. 29-حوت-1399