رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • پیام تبریکی

  پیام تبریکی! ........................................ رئیس و هیئت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان از جلالتمآب رئیس صاحب جمهور ج.ا.ا بخاطر توجه به سکتور خصوصی و انتخاب بجا و عالمانه شان نسبت تقرر جناب انجنیر ذبیح الله زیارمل بصفت رئیس اداره ملی استندرد، جهان سپاس! به امید توجه بیشتر شان به سکتور خصوصی کشور. و همچنان رئیس و هیئت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به جناب انجنیر ذبیح الله زیارمل پست جدید و بسیار مهم اداره ملی استندرد را تبریک عرض میدارد و کامیابی های بیشتر شان را از خداوند توانا و خالق همه هستی آرزو میکند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 28-ثور-1400

 • جلسه نوبتی روسای اصناف اتاق پیشه وران و دکانداران شهر کابل

  جلسه نوبتی روسای اصناف اتاق پیشه وران و دکانداران شهر کابل! ............................................. جلسه نوبتی و مشورتی روسای اصناف شهر کابل به روز دو شنبه مورخ 10-جوزا-1400 در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با ریاست محترم نورالحق عمری رئیس اتاق و حضور داشت روسای اصناف شهر کابل برگزار گردید. در بخش اول، جلسه با قرائت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردیده و توسط جناب نور الحق عمری در مورد تفاهم نامه عقد شده با بانکها در مورد سه نوع قرضه (کوچک، عادی و اسلامی) معلومات مفصل ارائه گردید. در بخش دوم جلسه، ایشان در مورد موضوعات بحث شده در ملاقات های اخیر با جلالتمآب رئیس جمهور به روسای اصناف معلومات ارائه نمودند. در بخش بعدی، محترم صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکاندران کابل در کنار صحبت هایشان در مورد فروش مواد تاریخ گذشته و مواد خوراکی فاسد بخصوص گوشت های آب زده و فاسد از کشور پاکستان و هندوستان در بازار کابل انتقاد نمودند و همچنان نگرانی شان را در مورد مشکل پیش آمده با شاروالی کابل ابراز داشته و در مورد آن با روسا اصناف شهر کابل تبادل نظر نمودند. در اخیر جلسه بالای مشکلات و موضوعات مختلف که توسط روسای اصناف مطرح گردید تبادل نظر صورت گرفته و جهت رسیدگی به آنها یاداشت و توسط جناب نورالحق عمری هدایات لازم در زمینه داده شد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • آنچه میخواستم بدست آوردم

  آنچه میخواستم بدست آوردم! .... محترم جاوید یک تن از فارغ شده گان صنف پیرایش مردانه مرکز آموزش های فنی و حرفوی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان که یک جوانان فعال و پر انگیزه میباشد در یکی از صالون های آرایش مردانه بنام صالون آرایشگاه حمید واقع در سرپل قلعه غیبی چهل ستون منحیث استاد مشغول فعالیت میباشد. جاوید در جریان صحبت های خود یاد آور میشود که این حرفه را بیش از 10 سال بطور عملی در نزد چندین استاد بخصوص برادر شان فرا گرفته است، ولی به اثر شوق و علاقه بیشتر که به این رشته داشتم تصمیم گرفتم تا این رشته را بطور مسلکی و تخصصی در مرجع معتبر بیاموزم، خوشبختانه با جستجو و راهنمای دوستان به این مرکز آموزشی مراجعه نموده و شامل در صنوف آموزش پیرایش مردانه شدم. وی میگوید: با وجود این که در زمینه پیرایش مهارت کامل داشتم باز هم همواره حساس میکردم که نیاز است در کنار تجارب عملی موضوعات این حرفه را بطور مسلکی و اکادمیک نیز بیاموزم، خوشبختانه در کنار برآورده شدن توقع بنده در این مرکز آموزشی توانستم مهارت های بیشتر نه تنها در بخش اصلاح مو و ریش موارد همچون گریم و فیشل داماد، اسکریپت صورت، ماسک ها، تونی و غیر را نیز بیآموزم که این مهارت های تاثیر بسیار مثبت در فعالیت های کاری و اقتصادی من ایجاد نموده است. در اخیر ایشان از خدمات مرکز آموزشی در زمینه ایجاد شغل و ارتقاء مهارت های مسلکی و حرفوی سپاس گزاری نموده و خواهان ادامه و تقویت همچون برنامه های اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان گردید. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 10-جوزا-1400

 • طرح واردات و صدور موقت طلا برای یک سال دیگر تمدید گردید

  طرح واردات و صدور موقت طلا برای یک سال دیگر تمدید گردید! .............................. اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به منظور جلوگیری از قاچاق زیورات طلایی و کنترول از معیار های بین المللی استندرد طلا و قانونی سازی واردات و صدور زیورات طلایی جهت تولید و ترمیم مجدد الی 10 کیلو طبق طرزالعمل طرح شده توسط اتحادیه زرگران اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به تاریخ 1/3/1399 در جلسه شورای عالی اقتصادی پیشکش و برای یک سال منظور گردیده بود. بعد از سپری شدن میعاد معینه و نتیجه مثبت آن اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان خواهان تمدید آن از مراجع مربوطه گردید که خوشبختانه طی هدایت شماره 700 مورخ 3/3/1400 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تمدید واردات و صدور موقت طلا الی یک سال دیگر ذریعه مکتوب شماره 4925 مورخ 5/3/1400 به معینیت محترم عواید و گمرکات وزارت مالیه مرعی اجرا دانسته اند. بدین وسیله اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان در زمینه همکاری و توجه به پیشنهاد اتاق از تمام مراجع مربوطه بخصوص رئیس صاحب جمهور تشکری نموده و آرزوی دست یابی به اقتصاد پایدار و صلح دایمی را مینماید. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی 12-جوزا-1400

 • ایجاد سهولت در روند قرضه های کوچک برای پیشه وران و دکانداران افغانستان

  ایجاد سهولت در روند قرضه های کوچک برای پیشه وران و دکانداران افغانستان ..................................... به روز سه شنبه مورخ 18-جوزا-1400 محترم نور الحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با محترم نور الله نقیب زی مدیر قرضه های مایکرو، کوچک و متوسط و هیئت معینه عزیزی بانک جهت رسیدن به یک میکانیزم ساده تر برای دست یابی به قرضه های کوچک در مقر این اتاق دیدار و گفتگو نمودند. در این نشست که محترم عبدالطیف صالحی رئیس تشکیلات و امور فرهنگی و عبدالسلام رحمنی آمر دفاع از حقوق و منافع پیشه وران نیز حضور داشتند، در رابطه به چگونگی و اجرای قرضه های کوچک برای اعضای این اتاق با شرایط سهل صحبت صورت گرفت. این دیدار نتایج مثبت را در پی داشته و هر دو طرف نظریات و پیشنهادات خود را مطرح نموده فیصله گردید تا به منظور تحقق تفاهمنامه های که قبلاً بین بانک مرکزی، دافغانستان بانک، اتحادیه بانک های خصوصی و اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به امضاء رسیده است طرزالعمل مشترک ترتیب و مطابق آن پروسه قرضه دهی آغاز گردد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • امضاء تفاهم نامه میان بانک غضنفر و اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان!

  امضاء تفاهم نامه میان بانک غضنفر و اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان! به روز چهار شنبه مورخ 19-جوزا-1400 محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با محترم خسرو فضلی رئیس عامل و هیئت معینه بانک غضنفر و حضور داشت صدیق الله قریشی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران شهر کابل و روسای اصناف جهت امضاء تفاهم نامه دسترسی پیشه وران به قرضه های بانک غضنفر در مقر این اتاق دیدار نمودند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • نشست کاری نماینده AUB بانک با رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان

  نشست کاری نماینده AUB بانک با رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان! ................................. روز شنبه مورخ 19 سرطان 1400 مقام رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در ادامه ملاقات های شان در رابطه به تسهیل و اجرای قرضه های اسلامی برای پیشه وران با نماینده محترم AUB بانک در مقر این اتاق دیدار نمودند! در این دیدار بالای ایجاد روش های سهل در امور قرضه های اسلامی برای پیشه وران صحبت صورت گرفت. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی

 • ملاقات کاری:

  مورخ 21 سرطان 1400 جناب محترم نورالحق عمری رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و هیئت همکار شان با محترم سید ابراهیم حسینی اتشه تجارتی جدید التقرر و همکار شان محترم علی احمدی مسول امورات ویزه سفارت کبرا جمهوری اسلامی ایران در دفتر کاریشان ملاقات و پذیرای نمودند. در این ملاقات بالای مشکلات، پرابلم ها، بهبود روابط، ایجاد مراکز آموزش های فنی و حرفوی و حل مشکل صدور ویزه کشور ایران برای پیشه وران صحبت و در صدور ویزه از طریق اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تفاهم نموده و از حسن همکاری هردوجانب سپاسگزاری نمودند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی