رویداد ها

همه رویداد ها را در اینجا بخوانید

 • اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان افتتاح شد

  افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان! بتاریخ 1398/9/10 محفلی بخاطر افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در صالون کنفرانسهای وزارت صنعت و تجارت به اشتراک جلالتماب محترم اجمل احمدی وزیر, محترم همت رئیس کارفرمایی تشبثات متوسط و کوچک، محمد حسن سپاهی رئیس اتاق و ده ها تن از رؤسای شورا های ولایتی و اصناف شهر کابل و ولایات دایر گردید. محفل با تلاوت قرآنکریم آغاز، به ادامه آن محترم اجمل احمدی طی صحبت از نقش پیشه وران و دکانداران در رشد انکشاف اقتصادی یاد آوری نموده افزود در نظر است بخاطر مساعد شدن زمینه فعالیت پیشه وران پارک های صنعتی جدید را ایجاد زمینه سهم گیری فعال را در امور قرار داد ها مساعد سازیم. دونر ها یا کشور های تمویل کننده را تشویق مینماییم که غرض حمایت از تولیدات داخلی پیشه وران را همکاری لازم مالی نمایند. بعد از آن محترم محمد حسن سپاهی رئیس هیئت مدیره اتاق طی صحبت مختصر گفت: امروز سر آغاز یک تحول بزرگ برای پیشه وران افغانستان بحساب میاید زیرا به اساس فیصله جلسه شماره 12 شورای عالی اقتصاد و حکم شماره 2429 مؤرخ 1398/9/3 جلالتماب ریس جمهور اینک از همین تاریخ و از همین لحظه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان عملاً تاسیس و مطابق قانون تنظیم امور اتاق ها به فعالیت آغاز مینماید. در بخش از صحبت هایش افزود من به نماینده گی از هیئت مدیره اتاق از جلالتماب رئیس جمهور و جلالتماب اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت که شرایط برای ایجاد اتاق پیشه وران و دکانداران فراهم ساخته اند از صمیم قلب سپاسگذاری و تشکر مینمایم، از پشت تربیون وزارت صنعت و تجارت به تمام پیشه وران و دکانداران این حادثه بزرگ تاریخی را تبریک میگویم، در اخیر این محفل لوح تقدیر از جانب هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران به محترم وزیر صنعت و تجارت تفویض گردید. بعداً تمام اشتراک کننده گان به دفتر مرکزی اتاق تشریف آورده با قطع نوار اتاق پیشه وران و دکانداران توسط محترم اجمل احمدی و محترم محمد حسن سپاهی افتتاح گردید به ادامه از تولیدات پیشه وران که توسط اصناف مختلف به نمایش گزاشته شده بود دیدن نموده در اخیر یک سوب چپن که رسم مهمان نوازی نیاکان ما میباشد به رسم تحفه بر سر شانه محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت انداخته شد. در اخیر اشتراک کننده گان افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران تبریک گفته آنرا یک گام سازنده بخاطر رشد تولیدات داخلی خواند. محفل با سرود و شادمانی خاتمه یافت ریاست تشکیلات و امور فرهنگی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مؤرخ 1398/9/10

 • اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات افتتاح شد

  اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات افتتاح گردید بتاریخ 1398/10/12 محفل بخاطر افتتاح اتاق پیشه وران ولایت هرات در هوتل صدف به اشتراک صدها تن از اصناف مختلف پیشه وران ولایت فوق الذکر دایر گردید در محفل متذکره محترم والی هرات ، محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان محترم مشفق شاروال هرات، محترم همتی رئیس حقوقی و اقتصادی اتاق پیشه وران، محترم امرخیل قومندان امنیه ولایت هرات مستوفی و عده زیاد از اراکین بلند ملکی ، نظامی و دولتی محترم داکتر چینار رئیس دفتر (تیکا ) کشور دوست ترکیه ، مسوول کنسولگری ترکیه در هرات عده از علما، روحانیون ، معاونین و اعضای هئیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نمایندگان اتحادیه صرافان، مواد نفتی ، عکاسان ، استادان پوهنتون ،اعضای جامعه مدنی ، وسایل اطلاعات جمعی ، روسای بانک ها حضور به هم رسانیده بودند، محفل با تلاوت قرآنکریم آغاز به ادامه آن محترم حسن سپاهی در رابطه به ضرورت ایجاد و دست آورد های اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان طی 32 سال گذشته طی صحبت مختصر اشتراک کنندگان را در روشنایی قرار داد و چند نکته به ضرورت ایجاد اتاق پیشه وران و دکانداران نظریات خویش را چنین بیان داشت، با ایجاد اتاق وظایف بسیار مهم در برابر رهبری موجود قرار میگیرد در قدم اول پروسه عضویت گیری است که با شفافیت کامل باید انجام شود من از تمامی پیشه وران و دکانداران ولایت هرات تقاضا مینمایم بدور اتاق متحدانه جمع شوند تا اتاق بتواند با قوت و پشتیبانی شما در حل و فصل مشکلات تان مبادرت ورزد و عضویت اتاق را حاصل نمایند تلاش شود تا زمینه عضویت اتحادیه ها و انجمن های عرصه پیشه وری که دارای جواز وزارت عدلیه اند در عضویت اتاق فراهم گردد. مساله دوم برگذاری انتخابات که یک اصل دموکراسی است باید طبق اساسنامه و قانون تنظیم امور اتاق ها و طرزالعمل که از طرف هئیت مدیره مرکزی تنظیم میگردد در کوتاه ترین زمان ممکن برگذار و هئیت مدیره اتاق ولایتی انتخاب گردد در انتخابات برای هئیت مدیره کسانی اشتراک میتوانند که عضویت اتاق را داشته باشند برای هر عضو اتاق فرصت کامل برای کاندید شدن در هئیت مدیره اتاق وجود دارد ساختاز شعبات بر مبنای وظایف جدید تغییر می یابد مسوولین شعبات بر اصل شایستگی ، تجربه و تخصص گمارده شوند . بعد از آن مسوولین محترم مقام ولایت هرات با صحبت مختصر غرض برآورده شدن اهداف اتاق پیشه وران و دکانداران اظهار آمادگی نمودند ! و در بخش دوم محفل لوح تقدیر اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان برای محترم سپاهی، والی صاحب ولایت هرات و اعضای اتحادیه ملی پیشه وران هرات توسط مسوولین تفویض گردید در اخیر هئیت رهبری پیشین اتحادیه پیشه وران هرات روسای اصناف اقتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران را یک اقدام نیک و موثر غرض انسجام بیشتر اصناف و بلند بردن اعتبار پیشه وران و دکانداران و غرض انجام رقابت سالم با اجناس خارجی در بازار از خواندند محفل با دعای تامین صلح و آرامی در کشور خاتمه یافت . مؤرخ 1398/10/15

 • از کارمندان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر بعمل آمد

  از مسؤلین و کارمندان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر بعمل آمد! -------------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۴ طی محفل از کار و فعالیت کارکنان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تقدیر و تشویق بعمل آمد، در آغاز محفل محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان در مورد ایجاد اتاق پیشه وران افغانستان در تغیر شخصیت حقوقی اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و صدور حکم شماره 2429 مءرخ ۱۳۹۸/۸/۳ مقام ریاست جمهوری افغانستان به حاضرین روشنی انداخته و از خدمات و زحمات کارکنان و مسؤلین در جریان فعالیتهای اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان قدر دانی نموده، و توجه همه شانرا بخاطر تحقق برنامه های کاری و اهداف اتاق پیشه وران و دکانداران جلب نمودند، افزودند تحقق برنامه های اتاق پیشه وران و دکانداران به کار بیشتر نیاز دارد باید خود را در رابطه آماده سازیم، با تامین روابط وسیع کاری بخاطر بلند بردن سطح آگاهی و کیفیت تولیدات آنها کارهای مناسب را انجام داده تا بتواند در بازار با اجناس و تولیدات خارجی رقابت سالم را انجام دهند. در اخیر برای کارکنان مذکور لوح تقدیر تفویض گردید. مؤرخ 1398/9/17

 • جلسه هیئت مدیره دایر گردید!

  جلسه هیئت مدیره دایر گردید! ----------------------------------------------------------------------------------- بتاریخ 1398/10/1 جلسه هیت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان تحت ریاست محترم محمد حسن سپاهی رئیس این تاق روی آجندا ذیل دایر گردید . 1 : ایجاد و تهیه طرح طرزالعمل ، لوایح ، اساسنامه اتاق و ارتباط کاری با وزارت صنعت و تجارت 2 : بحث در مورد جایداد های منقول و غیر منقول اتحادیه به اتاق و سایر مسایل حقوقی 3 : تصویب تشکیل و بودیجه ۶ ماه اول سال مالی 1399 4 : بحث روی نشان، بیرق و لوگو اتاق 5 : بحث در مورد فورم درخواستی عضویت اتاق و طرزالعمل توزیع کارت ها 6 : مسایل تشکیلاتی 7 : بحث روی لیست معرفی اعضا به فدراسیون اتاقها 8 : تصویب پلان افتتاح دفاتر اتاقها در ولایات در آغاز محترم سپاهی اعضا جلسه را خوش آمدید گفته و آجندا را قرائت نمود بحث پیرامون هر مورد آجندا صورت گرفت در هر قسمت تصامیم لازم اتخاذ شد که طی مصوبه شماره 2 به مراجع ذیربط رسماٌ ارسال میگردد . جلسه ساعت 10 قبل از ظهر بکار آغاز نمود و به حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر اختتام یافت .

 • تاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ افتتاح شد!

  اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت بلخ افتتاح شد! روزشنبه مورخ 1398/10/7اتاق پیشه وران و دوکانداران ولایت بلخ طی محفل با شکوه با اشتراک محترم غلام عباس ابراهیم زاده وکیل منتخب مردم بلخ در شورای ملی محترم جعفری معاون نائب دوم ولسی جرگه احمدولی سنگر نماینده مقام ولایت بلخ انجنیرمحمدهاشم نماینده مزار شاروالی نماینده مستوفیت. نماینده ریاست کار و امور اجتماعی سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ، محمدانور رحیمی معاون نهاد اجتماعی ترکمنهای افغانستان، نماینده ادارات زیربط دولتی و نماینده گان نهادهای اجتماعی ولایت بلخ، بیش از دوصدتن از پیشه وران و دوکانداران ولایت بلخ، روئسای صنوف پیشه وران در صالون کنفرانسهای دانشگاه رهنورد دایر گردیده محترم فتیح محمد شیرزاد حکم مقام عالی ریاست جمهوری که در مورد ایجاد اتاق پیشه وران و اتاق زراعت بود و پیام محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان را قرائت نمود. سپس محترم غلام عباس ابراهیم زاده وکیل مردم بلخ در ولسی جرگه سخنرانی نموده اظهار داشتن که پیشه وران و دوکانداران بصورت یکپارچه باید بدور اتاق جمع شده با یک قوت متحدانه از حقوق و مدافع شان دفاع نمایند. محترمین احمدولی سنگر، سپاهی زاده ، انجنیر محمدهاشم، محمد انور رحیمی معاون نهار قوم ترکمن های افغانستان و یک شخصیت اجتماعی ولایت بلخ صحبت نمودند محفل بعد از صرف غدای چاشت و قطع نوار توسط ولی سنگر با دعای خیر و فلاح مردم افغانستان و صلح سراسری در کشور خاطمه یافت

 • اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت غزنی افتتاح شد!!!

  اتاق پیشه وران و دکانداران غزنی افتتاح گردید!!! بتاریخ 1398/12/7 محفلی به اشتراک ده ها تن از اصناف مختلف و عده از رؤسا و نماینده گان محلی ولایت غزنی دایر گردید. محفل با صحبت مختصر محترم غلام سخی جلالی آغاز به ادامه آن اتاق پیشه وران و دکانداران با قطع نوار افتتاح گردید. اشتراک کننده گان افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران یک گام بزرگ بخاطر حمایت

 • پیام تسلیت به نسبت حمله تروریستی بالای مرکز برگزارکننده گان سالگرد استاد مزاری!!!

  ریاست اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به نسبت حمله تروریستی که بالای برگزار کننده گان بیست و پنجمین سالگرد استاد عبدالعلی مزاری صورت گرفت سبب شهادت ده ها تن و زحمی شدن هفتادو نه تن از اشتراک کننده گان گردید، یک عمل تروریستی خوانده برای شهدا بهشت برین، برای زحمی ها شفای عاجل و برای خانواده ها، دوستان و عزیزان صبر جمیل را از خداوند متعال تمنا مینماید و از مقامات ذیصلاح خواهان پیگرد قانونی عاملین حادثه متذکره میباشد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مؤرخ 1398/12/17

 • چرا هشتم مارچ از روز جهانی زن تجلیل میگردد!

  هشتم مارچ روز جهانی زن همزمان تاريخ مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض است، اين روز روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرايط بهتر كارى و زندگى زنان است. انتخاب تاريخ روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز جهانى زن به خاطره مبارزه زنان كارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در شهرشیکاگو امريكا بر مى گردد. شرايط كارى سخت و غير انسانى و دستمزد كم كارگران زن كه در اواخر قرن نزدهم و اوايل قرن بيستم همراه با مردان در كشورهاى صنعتى وارد بازار كار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفى به شكل هاى سازمان يافته ويا غير متمركز عليه اين بى عدالتى مى كرد. در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصاديشان دست به اعتصاب زدند، خاطره اين اعتصاب براى كارگران نساجى باقى ماند، نارضايتى عمومى ازاين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت . در هشتم مارچ سال ۱۹۰۸، بعد از گذشت بيش از پنجاه سال كارگران زن كارخانه نساجى كتان در شهر نيويورك به خاطره اعتصاب در اين روز، به دليل تبعيض ومحروميت و فشار زياد كار در مقابل حقوق بسيار كم اعتصاب خود را شروع كردند، صاحب اين كارخانه به همراه نگهبانان براى جلوگيرى از همبستگى كارگران ديگر بخش ها با اين اعتصاب و سرايت آن به بخش هاى ديگر اين زنان را در محل كار خود در كارخانه محبوس كرد، به دلايل ناشناخته اى آتش در كارخانه درگرفت و فقط تعداد كمى از كارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند، ۱۲۹ كارگر زن در آتش سوختند. روز هشتم ماه مارچ بر پايه سنتى مبارزه كارگران زن عليه شرايط سخت كاريشان در خاطره ها ماند. در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات و اعتصاب كارى عليه فشار، تبعيض و استثمار كارى و همينطور براى داشتن برابرى حقوق در اجتماع و عليه جنگ ادامه پيدا كرد. از جمله يكى از مهمترين مدافعان حقوق زنان در كشور آلمان خانم كلارا زتكين (۱۸۵۷-۱۹۳۳) خواست هاى مبارزان زن در آلمان را مبنى بر هشت ساعت كار در روز براى زنان همينطور حق داشتن تعطيلات و رخصتى ولادی و برابرى حقوق در مقابل قانون مطرح كرد. در اروپا دومين كنفرانس سوسياليستى بين المللى زنان كه در آن صد شركت كننده از هفده كشور جهان شركت داشتند، به پيشنهاد كلارا زتكين در ۲۷ اگست سال۱۹۱۰ در كپنهاك روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز زن و براى دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعيضات مختلف و چند جانبه برگزيده شد. اولين روز جهانى زن در ماه مارچ ۱۹۱۱ در دانمارك، آلمان، اتريش، سويس و امريكا برگزار شد. ميليون ها زن در برگزارى اين روز شركت كردند. خواست هاى اساسى زنان عبارت بودند از قوانين حمايت كننده كار براى زنان، حق راى و شركت در انتخابات، ا، برابرى مزد با مردان در مقابل كار مساوى، هشت ساعت كار در روز، حمايت از مادر و كودك، تعيين حداقل مزد. به دليل بحران عمومى اقتصادى جهان در سال هاى سى و در همين ارتباط خطر فاشيسم مسائل مبارزاتى زنان در حاشيه قرار گرفت. در فاصله دو جنگ جهانى علاوه بر موضوعات قبلى حمايت از مادران نيز از اهميت خاصى برخوردار شد. اين مبارزه به يك حركت بزرگ تبديل شد به دليل بحران اقتصادى كه در آن زمان تمام اروپا را در بر گرفته بود، سالانه حدود يك ميليون زن وادار به سقط جنين مى شدند. به دنبال آثار منفى اين سقط جنين هاى غير قانونى در سال ۱۹۳۱ تنها در آلمان حدود ۴۴۰۰۰ زن به مرگ رسيدند. از طرف ديگر مسئله برابرى مزد در مقابل كار برابر، كوتاه كردن ساعات كار، پايين آوردن قيمت اجناس وغيره نيزاز خواست هاى زنان بودند. خواست هايى كه براى امروز ما هم بیگانه نيستند. با روى كار آمدن حكومت ديكتاتورى فاشيستى در كشور آلمان و ممنوع كردن هرگونه تشكل مخالف امكان برگزارى اين روز غير ممكن گرديد. با وجود اينكه در اين سال ها مبارزان حقوق زنان تاكيد زيادى روى وضعيت اقتصادى زنان و فشارها و تبعيض در محيط كار بر آنان داشتند و كمتر به بافت مردانه و پيچيده جامعه پرداخت مى شد، ولى زنان مبارز از كشورهاى مختلف خواست هاى خود براى رفع تبعيض در خانواده و كار تربيتى زنان را نيز مطرح كرده بودند. بعد از جنگ جهانى دوم در كشورهاى اروپاى شرقى جشن روز زنان در سال۱۹۴۶ دوباره برگزار شد. در اين كشورها روز زن به عنوان جشن رسمى و از طريق دولتى نيز به دليل نشان دادن تمايلات حكومت به بهبود وضع زنان گرامى داشته مى شد. امروزه بزرگداشت اين روز در تقريبا تمامى كشورها به عنوان روز اعتراض عمومى به اجحاف و فشار بالای زنان و هم چنين تجليل از كسانى كه اين مبارزه را شروع كردند و براى دگرگونى و بهبود وضع زنان تلاش ورزيدند، برگزار مى شود. درکشورما نیز این روز سالها قبل از سال 1349به شکل تظاهرات از جانب زنان تجلیل میشد واز سال ۱۳۵۷ بدینسو این روز از جانب دولتها به رسمیت شناخته شده وهمه ساله طی محافل رسمی وبرگذار میگردد. از تاريخ برگزارى اولين روز زن 111 سال مى گذرد بانکه یک سلسله از حقوق زنان به نسبت فداکاری های زنان با احساس و پیشتاز از جمله ملکه ثریا خانم مرحوم غازی امان الله خان و مرحومه دوکتور اناهیتا راتب زاد رئیسه اولین سازمان زنان در کشور و سایر زنان قهرمان ما تامین شده وزنان درکلیه عرصه های حیات سیاسی ،اجتماعی واقتصادی شرکت می وزند وشایستگی خودرا در فرا گرفتن دانش رهبری ومدیرت تبارز داده اند واکنون تا مقام ریاست جمهوری دربرخی از کشورهای اروپایی واساسیایی رسیده اند ، از جمله در کشور ما شرایط نسبتا بهتر فضای کار وزندگی برای زنان بوجود امده وزنان در کلیه شوون زندگی فعالانه سهم دارند وامروز تا عضویت در پارلمان ، کابینه وسایر نهاد های علمی وفرهنگی اشتراک دارند ، ظبق گزارش اداره اصلاحات اداری 27% کارکنان خدمات اداری را زنان تشکیل میدهد و امروز بیش از هشتصد زن مدیریت شرکتهای متوسط وکوچک اقتصادی را رهبری مینمایند وده فیصد اعضای اتاق پیشه وران را زنان تشکیل میدهد که سهم ارایشگران دران مشهود است . حقوق زنان در قانون اساسی ماده بیستم وقانون کار تسجیل یافته امروز زنان از رخصتی های ولادی برخوداراند ومزد برابر با مردان دریافت مینمایند . امسال ما این روز را درحالی تجلیل میکنیم که با تداوم جنگ ظلم وستم ، انواع خشوونت ها علیه زنان هنوز هم در گوشه وکنار کشور ما ادامه دارد زن خرید وفروش میشود مورد تجاوز قرار میگیرد ،هتک حرمت میشود ّ سنگسار میشود وگوش وبینی اش قطع میکردد . پس دادخواهی برای زنان هوز هم ادامه دارد مخصوصا درحال حاضر که مذاکرات بین امریکا وطالبان با امضای توافق نامه اوردن صلح برای افغانستان به پایان رسید ولی درین توافقنامه درمورد سرنوشت زنان ،وسایر دست اوردهای 19 سال تذکری بعمل نیامده وخطر بازگشت به گذشته وجود دارد ، زنان افغانستان بشتر صدای خودرا باید بلند نمایند تا دست اوردها وارزشهای دموکراتیک ازجمله حقوق زنان مسجل شده درقانون اساسی قربانی صلح نشود وزنان در پروسه صلح بحیث یکطرف مهم قضیه افغانستان شریک باشند . بعد دیگر داد خواهی برای زنان عبارت از ارتقا نقش انان درفعالیتهای اقتصادی است تا بتوانند درگردش دادن چرخ اقتصادی مملکت توان ونقش خودرا بخوبی تبارزدهند ، اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان تلاش می نمایدتا زنان درفضای امن ومناسب وتوانمندی بیشتر در بازار کار حضور یابد ایجاد مرکز اموزشی ازجمله هنر اریشگری ازین اقدامات است. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مؤرخ 1398/12/17