جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات افتتاح شد

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات افتتاح شد

اتاق پیشه وران و دکانداران ولایت هرات افتتاح گردید بتاریخ 1398/10/12 محفل بخاطر افتتاح اتاق پیشه وران ولایت هرات در هوتل صدف به اشتراک صدها تن از اصناف مختلف پیشه وران ولایت فوق الذکر دایر گردید در محفل متذکره محترم والی هرات ، محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان محترم مشفق شاروال هرات، محترم همتی رئیس حقوقی و اقتصادی اتاق پیشه وران، محترم امرخیل قومندان امنیه ولایت هرات مستوفی و عده زیاد از اراکین بلند ملکی ، نظامی و دولتی محترم داکتر چینار رئیس دفتر (تیکا ) کشور دوست ترکیه ، مسوول کنسولگری ترکیه در هرات عده از علما، روحانیون ، معاونین و اعضای هئیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری نمایندگان اتحادیه صرافان، مواد نفتی ، عکاسان ، استادان پوهنتون ،اعضای جامعه مدنی ، وسایل اطلاعات جمعی ، روسای بانک ها حضور به هم رسانیده بودند، محفل با تلاوت قرآنکریم آغاز به ادامه آن محترم حسن سپاهی در رابطه به ضرورت ایجاد و دست آورد های اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان طی 32 سال گذشته طی صحبت مختصر اشتراک کنندگان را در روشنایی قرار داد و چند نکته به ضرورت ایجاد اتاق پیشه وران و دکانداران نظریات خویش را چنین بیان داشت، با ایجاد اتاق وظایف بسیار مهم در برابر رهبری موجود قرار میگیرد در قدم اول پروسه عضویت گیری است که با شفافیت کامل باید انجام شود من از تمامی پیشه وران و دکانداران ولایت هرات تقاضا مینمایم بدور اتاق متحدانه جمع شوند تا اتاق بتواند با قوت و پشتیبانی شما در حل و فصل مشکلات تان مبادرت ورزد و عضویت اتاق را حاصل نمایند تلاش شود تا زمینه عضویت اتحادیه ها و انجمن های عرصه پیشه وری که دارای جواز وزارت عدلیه اند در عضویت اتاق فراهم گردد. مساله دوم برگذاری انتخابات که یک اصل دموکراسی است باید طبق اساسنامه و قانون تنظیم امور اتاق ها و طرزالعمل که از طرف هئیت مدیره مرکزی تنظیم میگردد در کوتاه ترین زمان ممکن برگذار و هئیت مدیره اتاق ولایتی انتخاب گردد در انتخابات برای هئیت مدیره کسانی اشتراک میتوانند که عضویت اتاق را داشته باشند برای هر عضو اتاق فرصت کامل برای کاندید شدن در هئیت مدیره اتاق وجود دارد ساختاز شعبات بر مبنای وظایف جدید تغییر می یابد مسوولین شعبات بر اصل شایستگی ، تجربه و تخصص گمارده شوند . بعد از آن مسوولین محترم مقام ولایت هرات با صحبت مختصر غرض برآورده شدن اهداف اتاق پیشه وران و دکانداران اظهار آمادگی نمودند ! و در بخش دوم محفل لوح تقدیر اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان برای محترم سپاهی، والی صاحب ولایت هرات و اعضای اتحادیه ملی پیشه وران هرات توسط مسوولین تفویض گردید در اخیر هئیت رهبری پیشین اتحادیه پیشه وران هرات روسای اصناف اقتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران را یک اقدام نیک و موثر غرض انسجام بیشتر اصناف و بلند بردن اعتبار پیشه وران و دکانداران و غرض انجام رقابت سالم با اجناس خارجی در بازار از خواندند محفل با دعای تامین صلح و آرامی در کشور خاتمه یافت . مؤرخ 1398/10/15