جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان افتتاح شد

تاریخ برگزاری :    2020-03-01

اتاق پیشه وران و دکاندارن افغانستان افتتاح شد

افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان! بتاریخ 1398/9/10 محفلی بخاطر افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان در صالون کنفرانسهای وزارت صنعت و تجارت به اشتراک جلالتماب محترم اجمل احمدی وزیر, محترم همت رئیس کارفرمایی تشبثات متوسط و کوچک، محمد حسن سپاهی رئیس اتاق و ده ها تن از رؤسای شورا های ولایتی و اصناف شهر کابل و ولایات دایر گردید. محفل با تلاوت قرآنکریم آغاز، به ادامه آن محترم اجمل احمدی طی صحبت از نقش پیشه وران و دکانداران در رشد انکشاف اقتصادی یاد آوری نموده افزود در نظر است بخاطر مساعد شدن زمینه فعالیت پیشه وران پارک های صنعتی جدید را ایجاد زمینه سهم گیری فعال را در امور قرار داد ها مساعد سازیم. دونر ها یا کشور های تمویل کننده را تشویق مینماییم که غرض حمایت از تولیدات داخلی پیشه وران را همکاری لازم مالی نمایند. بعد از آن محترم محمد حسن سپاهی رئیس هیئت مدیره اتاق طی صحبت مختصر گفت: امروز سر آغاز یک تحول بزرگ برای پیشه وران افغانستان بحساب میاید زیرا به اساس فیصله جلسه شماره 12 شورای عالی اقتصاد و حکم شماره 2429 مؤرخ 1398/9/3 جلالتماب ریس جمهور اینک از همین تاریخ و از همین لحظه اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان عملاً تاسیس و مطابق قانون تنظیم امور اتاق ها به فعالیت آغاز مینماید. در بخش از صحبت هایش افزود من به نماینده گی از هیئت مدیره اتاق از جلالتماب رئیس جمهور و جلالتماب اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت که شرایط برای ایجاد اتاق پیشه وران و دکانداران فراهم ساخته اند از صمیم قلب سپاسگذاری و تشکر مینمایم، از پشت تربیون وزارت صنعت و تجارت به تمام پیشه وران و دکانداران این حادثه بزرگ تاریخی را تبریک میگویم، در اخیر این محفل لوح تقدیر از جانب هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران به محترم وزیر صنعت و تجارت تفویض گردید. بعداً تمام اشتراک کننده گان به دفتر مرکزی اتاق تشریف آورده با قطع نوار اتاق پیشه وران و دکانداران توسط محترم اجمل احمدی و محترم محمد حسن سپاهی افتتاح گردید به ادامه از تولیدات پیشه وران که توسط اصناف مختلف به نمایش گزاشته شده بود دیدن نموده در اخیر یک سوب چپن که رسم مهمان نوازی نیاکان ما میباشد به رسم تحفه بر سر شانه محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت انداخته شد. در اخیر اشتراک کننده گان افتتاح اتاق پیشه وران و دکانداران تبریک گفته آنرا یک گام سازنده بخاطر رشد تولیدات داخلی خواند. محفل با سرود و شادمانی خاتمه یافت ریاست تشکیلات و امور فرهنگی اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مؤرخ 1398/9/10