جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

دیدار رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغاستان با والی کابل!

تاریخ برگزاری :    2020-07-02

دیدار رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغاستان با والی کابل!

والی کابل با رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و نمایندگان اصناف مختلف دیدار کرد. --------------------------------------------------------------------------------- 11-سرطان-1399 محترم محمدیعقوب حیدری والی و رئیس کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا در ولایت کابل با محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و نماینده گان اصناف مختلف در دفتر کاری‌اش دیدار کرد. در این دیدار نخست محمد حسن سپاهی در مورد خسارات ناشی از وضع قرنطین به اصناف مختلف در سطح شهر کابل صحبت کرده گفت که برای جبران خسارات اصناف مختلف باید توجه جدی صورت گیرد و معافیت کرایه جایدادهای دولتی باید جنبه عملی بگیرد و همچنان خواستار یافتن راه حل برای معافیت کرایه ملکیت‌های شخصی نیز شد. آقای سپاهی در دیدار با والی کابل همچنان خواستار تجدید نظر در مورد توقف موترسایکل‌ها شده گفتند که به دلیل توقف، فعالیت موترسایکل‌ها، شماری زیادی از فروشندگان، پرزه فروشان و ترمیم‌کاران موتر سایکل متضرر شده اند. همچنان وی فعالیت پارک‌های تفریحی، صالون‌های عروسی و سایر اصناف که تا هنوز اجازه فعالیت به آنها داده نشده است با در نظر داشت شرایط خاص خواستار بازگشایی و فعالیت آن‌ها شد. در ادامه والی کابل نگرانی خویش را در مورد خسارات جبران ناپذیر اصناف در جریان وضع قیود و محدودویت ها ابراز کرده گفت که ما در حال حاضر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا در حالت عادی قرار نداریم و باید تمام توصیه های صحی را مدنظر گرفته و به اصناف اجازه فعالیت داده شود. آقای حیدری اظهار داشت که معافیت کرایه جایدادهای دولتی به کمیته ملی مبارزه با ویروس کرونا پیشنهاد شده که بعد از مطالعه و بررسی آن، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. والی کابل در ادامه سخنانش گفت که باید در مورد معافیت کرایه جایدادهای شخصی طرح مشخص و جامعی تهیه گردد و با ستره محکمه در میان گذاشته شود. رئیس کمیته اضطرار در مورد آغاز فعالیت حمام‌ها، پارک‌های تفریحی و صالون‌های عروسی و سایر اصناف که فعالیت آنان متوقف است گفت که هیئتی متشکل از کمیته های نظارت و صحت تمام اصناف را بازدید و بررسی نموده و با در نظرداشت وضعیت، تدابیر جامع و سنجیده را اتخاذ خواهند کرد. والی کابل همچنان افزود لیست اشخاصی که در نتیجه وضع قرنطین بیکار شده و از طرف اتحادیه اصناف به کمیته اضطرار مواصلت کرده بود؛ برای شماری زیادی از آنان مساعدت های مواد غذایی صورت گرفته است. در اخیر والی کابل گفت که موضوع فعالیت موترسایکل‌ها با شورای امنیت ملی کشور در میان گذاشته خواهد شد و با در نظر داشت هدایت مقام شورای امنیت ملی تصمیم نهایی گرفته می‌شود. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۴/۱۲