جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

جلسه رؤسای اصناف شهر کابل دایر گردید!

تاریخ برگزاری :    2020-05-31

جلسه رؤسای اصناف شهر کابل دایر گردید!

جلسه روسای اصناف شهر کابل دایر گردید : بتاریخ ۱۰جوزای ۱۳۹۹ جلسه روسای اصناف شهر کابل تحت ریاست‌محترم نورالحق عمری معاون اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و ریس اتاق کابل در مقر این اتاق دایر گردید . جلسه با تلاوت آیات چند توسط محترم انجینر صدیق الله قریشی عضو هیئت مدیره اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و ریس صنف خیاطان اتاق کابل آغاز و در نخست محترم نورالحق عمری در مورد تقسیم اوقات جدید فعالیت پیشه وران و دکانداران شهر کابل که در کمیته اضطرار ولایت کابل در حالت قرنطین مطرح و فیصله شده است بحث بعمل آورد ، و توجه مسولین اصناف را به رعایت آن جلب نمود . سپس روسای اصناف شهر کابل ضمن حمایت از فیصله کمیته اضطرار ولایت کابل روی مشکلات صنوف مربوط که از نظر اوقات خرید و فروش برایشان چالش برانگیز بود صحبت نمودند و به جلسه ارائه گردید تقاضا نمودند که کمیته اضطرار بان عطف توجه نمایند بهتر خواهد بود . در اخیر یک سلسله مشکلات در برخی موارد که ازنظر اصول میان اصناف و اداره اتاق پیشه وران و دکانداران کابل موجود بود ازجانب محترم عمری مطرح و توجه مسولین به رعایت آن جلب گردید. تا منبعد عملی گردد . جلسه با دعای خیر و فلاح مردم اختتام داده شد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ 1399/3/11