جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

نخستین جلسه فیدراسیون اتاقها موفقانه برگزار گردید!

تاریخ برگزاری :    2020-05-23

نخستین جلسه فیدراسیون اتاقها موفقانه برگزار گردید!

نخستین جلسۀ فدراسیون اتاق ها موفقانه برگزار گردید!!! ____________________________________________________ جلسۀ فدراسیون اتاقها به تاریخ اول جوزای سال جاری از طریق آنلاین کنفرانس برگزار گردید. که در آن محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت، معین صنعت و تجارت و برخی از مقامات آن وزارت و اکثریت نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق صنایع و معادن، اتاق تجارت وصنایع زنان، اتاق پیشه وران و دکاندارن، اتاق تولیدات زراعتی و مالداری و اعضای انتصابی فدراسیون اتاق ها حضور داشتند. ایجاد فدراسیون اتاق های افغانستان برای هماهنگی فعالیت اتاق ها یک ضرورت مبرم بوده و اعضای حاضر این جلسه از همکاری و تلاش وزارت محترم صنعت وتجارت در فراهم سازی نخستین جلسۀ فدراسیون اتاق ها و سایر اقدامات در راستای بهبود وضع تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، تولید، پیشه وری، زراعتی، مالداری مخصوصاً گشایش بنادر تورخم وسپین بولدک و آغاز دوبارۀ انتقال اموال صادراتی کشور از طریق دهلیز هوای قدردانی نمودند. درنخستین جلسه فدراسیون تاکید گردید تا طرح مسودۀ اساسنامه های که توسط اتاق پیشه وران، اتاق صنایع و معادن و وزارت صنعت و تجارت آماده گردیده در اختیار همه اتاقها و کمیتۀ تخنیکی قرارداده شده ودر جلسه بعدی مورد بحث قرار گیرد. همچنان درمورد انتخاب رهبری هیئت مدیرۀ فدراسیون، هیئت عامل و سایر فعالیت های فدراسییون مباحث مقدماتی صورت گرفته و نظر همه به این شد که بعد از تکمیل اساسنامه بالای سایر موضوعات بحث ادامه یابد در جلسه تاکید گردید تا عضویت اتاق های پیشه وران ودکاندران و اتاق تولیدات زراعتی و مالداری که درقانون تنظیم امور اتاق ها پیشبینی نگریده از طریق فرمان تقنینی و یا حکم مقام عالی ریاست جمهوری حل گردد. اتاق پیشه وران ودکاندارن افغانستان از تشکیل فدراسیون اتاق ها به منظور هماهنگی فعالیت های اتاق ها بخصوص در شرایط بحران ویروس کرونا و انسجام فعالیت های اتاقها درامر مبارزه با این مرض واگیر و فلج کننده اقتصادی، حمایت نموده آماده هر نوع همکاری در امر تشکیل موفقانۀ آن می باشد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۳/۳