جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

عقد پروتوکول همکاری میان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و بانک اسلامی افغانستان!

تاریخ برگزاری :    2020-05-20

عقد پروتوکول همکاری میان اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان و بانک اسلامی افغانستان!

عقد پروتوکول همکاری! ........................................................................................... به تاریخ 30 ثور سال 1399 میان اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان وبانک اسلامی افغانستان پروتوکول همکاری در زمینه های ایجاد حسابات بانکی مضاربت و مرابحه به پیشه وران ودکانداران افغانستان و سایر مساعدت های بانکی به امضا رسید. این پروتوکول از جانب اتاق محترم محمد حسن سپاهی ریس اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان واز جانب بانک اسلامی افغانستان محترم الفلاحی رئیس اجرائیه بانک اسلامی افغانستان امضا گردید. در این محفل محترم نورالحق عمری معاون اتاق پیشه وران و دوکانداران افغانستان و عده از اعضا هیئت مدیره اتاق و عده از اپرات مرکزی بانک نیز حضور داشتند. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۲/۳۱