جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

ملاقات رهبری اتاق پیشه وران با اصناف مندوی کابل!

تاریخ برگزاری :    2020-05-13

ملاقات رهبری اتاق پیشه وران با اصناف مندوی کابل!

ملاقات با اصناف مندوی کابل! ________________________________________________ بتاریخ ۲۴ ثور ۱۳۹۹ محترم محمدحسن سپاهی ریس اتاق پیشه وران و دکاندارارن افغانستان در حالیکه محترم احمد فرید آمر حوزه اول امنیتی حضور داشتن با اصناف مندوی کابل ملاقات نمودند. در این ملاقات پیرامون مشکل اصناف و تخفیف قرنطین صحبت بعمل آمد. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ ۱۳۹۹/۲/۲۴