جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

ملاقات هیئت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با جلالتماب ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان!

تاریخ برگزاری :    2020-04-12

ملاقات هیئت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان با جلالتماب ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان!

#ملاقات هیئت رهبری اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان با جلالتماب ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان! ------------------------------------------------------------------------------- یوم یکشنبه ۲۴ حمل۱۳۹۹هییت رهبری اتاق پیشه وران و دکانداران تحت ریاست محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق در حالیکه نورالحق عمری معاون اتاق ، حاجی ذبیح الله حبیبی و محمدابراهیم عدیل اعضای هیئت مدیره اتاق ایشان را همراهی میکردند با حضورداشت محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت، محترم ارغندیوال وزیر مالیه ، محترم محمد یوسف غضنفر نماینده فوقالعاده ریس جمهور ، داود سلطان زوی شاروال کابل و محترم فضلی ریس اداره امور ، با جلالتماب محمداشرف غنی ریس جمهور افغانستان ملاقات نمودند. دراین ملاقات ابتدا محمد حسن سپاهی روی مشکلات و پرالم های پیسه وران و دکانداران از بابت مسدودبودن راه ها ، محدودیت در فعالیت پیشه وران و دکانداران مواد غذایی از جانب پولیس ، معافیت مالیه و کرایه دکاکین ، مشکل کرایه و تکس های مختلف شاروالی و ضرورت تدوین قانون کرایه جایدادها و کمک نهادهای بین المللی از طریق صندوق حمایت برای پیشه وران صحبت نمود. جلالتماب ریس جمهور مشکلات و چالشهای پیشه وران را استماع نموده به محترم محمد یوسف غضنفر ، محترم فضلی ریس عمومی اداره امور و محترم سلطان زوی شاروال کابل هدایت فرمودند تا در هماهنگی با محترم وزیر داخله مشکلات موجود را حل و فصل و از مداخله پولیس در مورد بسته نمودن دکاکین بخصوص مواد خوراکی جدا جلوگیری نمایند تا سبب بلندرفتن نرخ ها و کمبود مواد غذایی و خوراکی در بازار نگردد ، فرمودند که در مورد‌سایر پیشنهادت الی دو هفته تصامیم نهایی از جانب حکومت گرفته خواهد شد. ----------------- مؤرخ ۱۳۹۹/۱/۲۴