جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زنان!!!

تاریخ برگزاری :    2020-03-10

تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زنان!!!

بتاریخ 1398/12/18 که مصادف است با روز هشتم مارچ ارج گزاری بمقام والای زنان جهان از جمله افغانستان محفلی به اشتراک ده ها تن از زنان پیشه ور، رهبری و رؤسای مرکزی در مقر اتاق پیشه وران و دکانداران دایر گردید. محفل با تلاوت قرانکریم آغاز به ادامه آن محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران بیانیه مختصر زیر عنوان این که چرا از روز هشتم مارچ تجلیل میگردد، این روز را برای اشتراک کننده گان تبریک و از تاریخ مبارزات زنان جهان از جمله افغانستان که بخاطر رسیدن به حقوق شان انجام داده، و یاد آوری نموده و افزود که زنان کشور با گرفتن درس از گذشته درین شرایط حساس و سرنوشت ساز وظایف خویش را بخاطر تامین صلح پایدار انجام دهند. در ادامه محترمه برشنا نادری رئیسه صنف آرایشگران شهر کابل به نسبت فراهم نمودن چنین محفل که از روز هشتم مارچ قدر دانی صورت گرفت، از رهبری اتاق اظهار قدردانی نمود و این روز را برای زنان از جمله حاضرین محفل تبریک گفت. در اخیر تحایف که از جانب مرکز آموزشی برای استادان، شاگردان و کارمندان اناث اتاق در نظر گرفته شده بود توزیع گردید، محفل با سرود و شادمانی خاتمه یافت. ریاست تشکیلات و امور فرهنگی مؤرخ 1398/12/18