جزیات رویداد

در مورد رویداد بشتر بخوانید

پیام تسلیت به نسبت حمله تروریستی بالای مرکز برگزارکننده گان سالگرد استاد مزاری!!!

تاریخ برگزاری :    2020-03-07

پیام تسلیت به نسبت حمله تروریستی بالای مرکز برگزارکننده گان سالگرد استاد مزاری!!!

ریاست اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان به نسبت حمله تروریستی که بالای برگزار کننده گان بیست و پنجمین سالگرد استاد عبدالعلی مزاری صورت گرفت سبب شهادت ده ها تن و زحمی شدن هفتادو نه تن از اشتراک کننده گان گردید، یک عمل تروریستی خوانده برای شهدا بهشت برین، برای زحمی ها شفای عاجل و برای خانواده ها، دوستان و عزیزان صبر جمیل را از خداوند متعال تمنا مینماید و از مقامات ذیصلاح خواهان پیگرد قانونی عاملین حادثه متذکره میباشد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محمد حسن سپاهی رئیس اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان مؤرخ 1398/12/17