ارتباط با ما

در این صفحه میتوانید اطلاعات ارتباطی اتاق پیشه وراراندارن را مشاهده کنید

از راه های ارتباطی ذیل با ما در تماس باشید .

آدرس فزیکی: جوار حوزه سوم امنیتی پولیس-کابل -افغانستان.


ایمیل برقی: acsc.org1398@gmail.com


شماره تماس: ۰۲۰۲۵۰۴۴۹۲


ارتباط با ما